Samen leren en innoveren in communities #KiB2015

Op 26 november vond tijdens Kennis in Bedrijf het SKiB1ymposium ‘Leren en innoveren in Communities en 21e eeuwse vaardigheden’ plaats.

Tijdens de plenaire start werd aan de hand van vragen via flipovers het gesprek aan gegaan over de belangrijkste 21st century skills. Daarna beschouwde spreker Daan Quakernaat in zijn keynote ‘Ga kathedralen bouwen’ aan de hand van zijn kathedralen-metafoor ons risicomijdend bestaan. De bureaucratische voorbeelden waren voor de vele aanwezigen herkenbaar en pijnlijk humoristisch.

Hij riep ons op om zoals de kathedraalbouwers van weleer alle ideeën, ook de kansloze (want dat weet je van tevoren niet) uit te proberen. Dan stort er weleens een muurtje in. Ach. Het is vallen en opstaan. Vooruitgaan is durven dromen om tot ideeën te komen en dan duizend dingen proberen. Iets moet kunnen mislukken om weer vooruit te komen. Quakernaat deelde de wereld in een zwarte en witte wereld. De zwarte wereld staat meten en controle centraal, in de witte wereld passie en creativiteit. Beide werelden zijn nodig, maar dat betekent wel communicatie tussen beide werelden (feedback loop). Blijf bouwen en wees trots op je kathedraaltje, was zijn boodschap.

Na de keynote was de formele start van het Zuyd-project Community van Communities.
In de onderwijsvisie  van Zuyd wordt communities als één van de drie pijlers voor de inrichting van ons onderwijs beschouwd. Binnen Zuyd ontstaan er meer en meer communities. Er begint draagvlak te ontstaan voor het concept en dat willen we graag ondersteunen en verder uitbouwen. De initiatiefgroep is een community gestart over het thema ‘Hoe maken we van communities binnen Zuyd een succes?’ Het is dus in feite een Community van Communities (afgekort CvC). De CvC brengt informatie over de communities bij elkaar en deelt de kennis hierover via dit blog community.community.zuyd.nl. Het gaat zowel om kennis over het wat (wat is een community), als het waarom (bijdrage van communities aan onderwijsdoelen) als over het hoe (ontwikkelstrategieën) en dat op een Zuydbrede schaal, waarbij eventueel ook experts van buiten onze instelling worden gevraagd hierin te participeren.

Video impressie van de miniconferentie tijdens KiB 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *