Resultaten Vragenlijst 21st Century Skills

Tijdens het symposium ‘Leren en Innoveren in Communities met 21st century skills’ bij KiB2015 en in de Workshop Communities van Communities is gesproken over 21st century skills in de Zuyd communities. Alle deelnemers aan het symposium hebben een uitnodiging voor een korte digitale vragenlijst over de waarde van 21st century skills in hun community ontvangen.

De resultaten van de vragenlijst zijn gebaseerd  op een kleine en aselecte steekproef waardoor de statistische betrouwbaarheid niet zo groot is. De resultaten worden gebruikt om na te denken en het gesprek aan te gaan over versterking van communities bij Zuyd.

ResultatenVragenlijst

Waarde van 21st century skills in communities
Creativiteit wordt door de deelnemers het hoogst gewaardeerd, gevolgd door Samenwerken en Kritisch denken. Digitale geletterdheid en Probleemoplossing krijgen de minste aandacht in de Zuyd communities.

Successen door het werken in communities
Veel doelen voor het gebruik van 21st century skills zijn product geörienteerd: innovatief product, medische tools, herontwikkeling verzorgingshuis, een nieuw curriculum. De 21st century skills worden ook instrumenteel ingezet om andere doelen te realiseren: vakgerichte vaardigheden of samenwerking tussen disciplines.

Te ontwikkelen 21st century skills
Uit de resultaten van deze vraag mag men concluderen dat het ontwikkelen van creativiteit, digitale geletterdheid en waarschijnlijk ook ondernemendheid volgens de deelnemers meer aandacht behoeven.

Hoe versterken we de communities?
De meeste opmerkingen geven aan dat deelnemers het nodig vinden om meer te leren van het werken in communities. Voor de manier waarop dat leren kan plaatsvinden doen zij diverse suggesties. Opmerkelijk is dat de meer concrete suggesties betrekking hebben op competenties van studenten en niet op eigen mogelijkheden van de respondenten om te werken in communities.

Conclusie
Creativiteit en Samenwerken krijgen in de Zuyd communities volgens de respondenten de meeste aandacht. Dit zijn ook de meest bekende 21st century skills volgens de uitgebrachte stemmen tijdens de presentatie van de Community of Learning 21st century skills tijdens de KiB (zie onderstaande WordCloud-afbeelding). Digitale geletterdheid scoort het laagst in de aandacht, maar is na Creativiteit de skill waarvan de meeste deelnemers vinden dat die verder ontwikkeld moet worden.

Mentimeter

Resultaten van vragenlijst over 21st Century Skills in de Zuyd Communities [pdf]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *