Alle berichten van Judith van Hooijdonk

Sense of community

Leernetwerken, community of practice, learning communities, professionele leergemeenschapen zijn allemaal vormen van sociale structuren waarbinnen de nadruk ligt op de relaties en interacties, het kennis delen en het gezamenlijk oplossen van problemen.

In 1986 lanceerde wetenschapper David McMillan zijn definitie van de ‘Sense of Community.’ Hij is een van de eersten die het ‘groepsgevoel’ of ‘saamhorigheidsgevoel’ voorzag van concrete handvatten. Zijn theorie is de meest aanvaarde en gebruikte op het gebied van groepsvorming. Volgens hem bestaat het gevoel tot een bepaalde groep te behoren uit vier pijlers:

  • Lidmaatschap (gevoel om ergens bij te horen)
  • Invloed (gevoel om verschil te kunnen maken)
  • Behoeftebevrediging (gevoel om er iets voor terug te krijgen)
  • Emotionele band (gevoel om iets met elkaar te delen)

Communities, ook online communities gaan over verbindingen aangaan en wederzijdse communicatie. Leden kan je binden door hen te belonen. Dit zijn (meestal) geen financiële beloningen maar basale emotionele beloningen. Een goede communitymanager zal samen met ambassadeurs hiervoor zorg dragen.  Tevens realiseert een communitymanager zich dat er verschillende type deelnemers zijn waarmee je rekening dient te houden: ontwikkelaars, critici, verzamelaars, aanmelders, toeschouwers, non-actieven.

Veel communities hebben een abstract geformuleerd doel zoals ‘het delen van kennis’ of het ‘betrekken van leden’. Als overkoepelend thema is daar niks mis mee, maar als sturend principe heb je er weinig aan. Daarvoor geeft het de leden en de communitymanager te weinig sturing en houvast. Dit type community hobbelt van onderwerp naar onderwerp. Dat is makkelijk te doorbreken door het doel te specificeren. Het effect van een concreet doel is namelijk verbazingwekkend sterk.

Kimberly Ling  toonde aan dat het stellen van specifieke, uitdagende doelen voor leden, zorgt voor een toename in het aantal individuele bijdragen. Ze heeft daar een drietal verklaringen voor:

  • Een specifiek en moeilijk doel spreekt het vertouwen in eigen kunnen aan.
  • Een specifiek doel geeft informatie over de te verwachten prestatie die geleverd moet worden.
  • Bereiken van het gestelde doel zorgt voor het voldane gevoel een taak te hebben afgerond.

Opbouwen van communities kost minstens een jaar.

Community
CC BY-NC Niall Kennedy

Onderdelen van bovenstaande tekst zijn letterlijk overgenomen uit het artikel Breng je online community tot bloei met een concreet doel – Peter Staal van de website Frankwatching.

Op de website Frankwatching wordt een dossier communitymanagement aangelegd met stappenplannen, strategieën en cases.

Leren met 21st century skills in de CoL 21st century skills #KiB2015

Jack Meis, directeur Basisschool Het Avontuur (Buchten), Marcel Graus en Ankie van de Broek van het Lectoraat Opleiden in de School en werkzaam op de Nieuwste Pabo zijn sinds september 2015 gestart met een Community of Learning 21st century skills.

De eerste vraag die de Col zich stelde: Wat is er nu zo 21e eeuws aan 21st century skills? Het is een hot item maar een fuzzy concept. Wat is nu zo kenmerkend aan de 21st century skills? Zijn deze vaardigheden wel meetbaar? Is de output voldoende gedefinieerd? Kortom, wat kunnen we er eigenlijk mee?

De diverse modellen 21st century skills zijn vergeleken. Door de CoL wordt een geactualiseerde versie van het model 21st century skills gehanteerd. Naast de vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden is hieraan ook de skill ‘zelfregulering’ toegevoegd.21stcenturyteachers.jpgMet betrekking tot het belang van 21st century skills is eerst gekeken naar wat de toekomst van werk eruit ziet. De toekomst van het werk zegt immers iets over de toekomst van onze leerlingen en studenten.

Het GEN-MODEL

Het gaat niet om het aanleren van vaardigheden maar het ons eigen maken: het moet in ons DNA gaan zitten. De CoL focust op op onderwijsgevers en onderzoekt hoe zij hen kunnen motiveren en instrueren zodat zij in staat zijn om de 21st century skills in het onderwijs te integreren (empowerment).

Video impressie CoL 21st century skills KiB 2015

Samen leren en innoveren in communities #KiB2015

Op 26 november vond tijdens Kennis in Bedrijf het SKiB1ymposium ‘Leren en innoveren in Communities en 21e eeuwse vaardigheden’ plaats.

Tijdens de plenaire start werd aan de hand van vragen via flipovers het gesprek aan gegaan over de belangrijkste 21st century skills. Daarna beschouwde spreker Daan Quakernaat in zijn keynote ‘Ga kathedralen bouwen’ aan de hand van zijn kathedralen-metafoor ons risicomijdend bestaan. De bureaucratische voorbeelden waren voor de vele aanwezigen herkenbaar en pijnlijk humoristisch.

Hij riep ons op om zoals de kathedraalbouwers van weleer alle ideeën, ook de kansloze (want dat weet je van tevoren niet) uit te proberen. Dan stort er weleens een muurtje in. Ach. Het is vallen en opstaan. Vooruitgaan is durven dromen om tot ideeën te komen en dan duizend dingen proberen. Iets moet kunnen mislukken om weer vooruit te komen. Quakernaat deelde de wereld in een zwarte en witte wereld. De zwarte wereld staat meten en controle centraal, in de witte wereld passie en creativiteit. Beide werelden zijn nodig, maar dat betekent wel communicatie tussen beide werelden (feedback loop). Blijf bouwen en wees trots op je kathedraaltje, was zijn boodschap.

Na de keynote was de formele start van het Zuyd-project Community van Communities.
In de onderwijsvisie  van Zuyd wordt communities als één van de drie pijlers voor de inrichting van ons onderwijs beschouwd. Binnen Zuyd ontstaan er meer en meer communities. Er begint draagvlak te ontstaan voor het concept en dat willen we graag ondersteunen en verder uitbouwen. De initiatiefgroep is een community gestart over het thema ‘Hoe maken we van communities binnen Zuyd een succes?’ Het is dus in feite een Community van Communities (afgekort CvC). De CvC brengt informatie over de communities bij elkaar en deelt de kennis hierover via dit blog community.community.zuyd.nl. Het gaat zowel om kennis over het wat (wat is een community), als het waarom (bijdrage van communities aan onderwijsdoelen) als over het hoe (ontwikkelstrategieën) en dat op een Zuydbrede schaal, waarbij eventueel ook experts van buiten onze instelling worden gevraagd hierin te participeren.

Video impressie van de miniconferentie tijdens KiB 2015

Teams gezocht!

Ben je lid van een

projectteam – onderzoeksteam – innovatieproject team – curriculumcommissie – ontwerpteam – ontwikkelteam – managementteam – verbeterteam – vakgroep – learning community

Wil je met je team goed zicht krijgen op jullie sterke punten en aandachtspunten? Mieke Koeslag doet onderzoek naar teamleer- en leiderschapsprocessen. Wil je mee doen aan het invullen van een digitale vragenlijst van maximaal 15 minuten?

Zie voor meer informatie de flyer

Als tegenprestatie ontvangt een deelnemend team een workshop (naar behoefte) op maat om (nog) effectiever samen te werken.

TeamsGezochtTeam