Alle berichten van Marcel van der Klink

Community als elastiek begrip?

Ik loop de laatste tijd steeds vaker te denken aan wat nu precisie het wezenskenmerk is van een community. Dat denken van mij wordt getriggerd door allerlei gesprekken die ik meemaak. Wat mij daarin opvalt is dat community in zeer uiteenlopende betekenissen wordt gebruikt. Het gevolg daarvan is dat ik soms niet meer weet of we het nou over een community hebben of over iets anders.

Laat ik een voorbeeld geven. Ik signaleer dat in opleidingen er gesproken wordt over het inrichten van communities waar studenten dan aan innovaties gaan werken, vaak samen met mensen uit het bedrijfsleven en veelal zijn er dan ook docenten bij betrokken. Hartstikke mooi en zeer leerzaam lijkt mij voor alle betrokkenen. De vraag waar ik echter mee blijf zitten is of dit nou een community is. Vroeger noemden we dit gewoon een project. Nou ja wellicht dat de focus op innovatie er toe bijdraagt dat we dit een innovatief project noemen, maar om het community te noemen? Het gaat immers vaak om een vooraf gedefinieerd probleem waarbij vooraf bekend is hoeveel tijd er aan besteed mag worden en aan wie de resultaten worden overgedragen. Dus dat riekt nogal naar wat we vroeger project noemden. Waarom noemen we het dan nu community? Wie helpt mij om me dat duidelijk te maken?

Regelmatig een bericht delen

Beste lezers,

Actief zijn in een community is eigenlijk net zoiets als het leren fietsen. Nou was leren fietsen iets wat bij mij niet 1,2,3 ging en dat geldt dus ook voor actief zijn in een community. Maar de aanhouder wint. Ik ben van plan om iedere twee weken een bericht met jullie te delen. Mocht je de indruk hebben dat mijn frequentie van bijdragen daar onder ligt, laat het me weten. Ik beschouw dat als een aanmoediging!

Hartelijke groet,

Marcel van der Klink