Categorie archief: 21st century skills

Resultaten Vragenlijst 21st Century Skills

Tijdens het symposium ‘Leren en Innoveren in Communities met 21st century skills’ bij KiB2015 en in de Workshop Communities van Communities is gesproken over 21st century skills in de Zuyd communities. Alle deelnemers aan het symposium hebben een uitnodiging voor een korte digitale vragenlijst over de waarde van 21st century skills in hun community ontvangen.

De resultaten van de vragenlijst zijn gebaseerd  op een kleine en aselecte steekproef waardoor de statistische betrouwbaarheid niet zo groot is. De resultaten worden gebruikt om na te denken en het gesprek aan te gaan over versterking van communities bij Zuyd.

ResultatenVragenlijst

Waarde van 21st century skills in communities
Creativiteit wordt door de deelnemers het hoogst gewaardeerd, gevolgd door Samenwerken en Kritisch denken. Digitale geletterdheid en Probleemoplossing krijgen de minste aandacht in de Zuyd communities.

Successen door het werken in communities
Veel doelen voor het gebruik van 21st century skills zijn product geörienteerd: innovatief product, medische tools, herontwikkeling verzorgingshuis, een nieuw curriculum. De 21st century skills worden ook instrumenteel ingezet om andere doelen te realiseren: vakgerichte vaardigheden of samenwerking tussen disciplines.

Te ontwikkelen 21st century skills
Uit de resultaten van deze vraag mag men concluderen dat het ontwikkelen van creativiteit, digitale geletterdheid en waarschijnlijk ook ondernemendheid volgens de deelnemers meer aandacht behoeven.

Hoe versterken we de communities?
De meeste opmerkingen geven aan dat deelnemers het nodig vinden om meer te leren van het werken in communities. Voor de manier waarop dat leren kan plaatsvinden doen zij diverse suggesties. Opmerkelijk is dat de meer concrete suggesties betrekking hebben op competenties van studenten en niet op eigen mogelijkheden van de respondenten om te werken in communities.

Conclusie
Creativiteit en Samenwerken krijgen in de Zuyd communities volgens de respondenten de meeste aandacht. Dit zijn ook de meest bekende 21st century skills volgens de uitgebrachte stemmen tijdens de presentatie van de Community of Learning 21st century skills tijdens de KiB (zie onderstaande WordCloud-afbeelding). Digitale geletterdheid scoort het laagst in de aandacht, maar is na Creativiteit de skill waarvan de meeste deelnemers vinden dat die verder ontwikkeld moet worden.

Mentimeter

Resultaten van vragenlijst over 21st Century Skills in de Zuyd Communities [pdf]

Leren met 21st century skills in de CoL 21st century skills #KiB2015

Jack Meis, directeur Basisschool Het Avontuur (Buchten), Marcel Graus en Ankie van de Broek van het Lectoraat Opleiden in de School en werkzaam op de Nieuwste Pabo zijn sinds september 2015 gestart met een Community of Learning 21st century skills.

De eerste vraag die de Col zich stelde: Wat is er nu zo 21e eeuws aan 21st century skills? Het is een hot item maar een fuzzy concept. Wat is nu zo kenmerkend aan de 21st century skills? Zijn deze vaardigheden wel meetbaar? Is de output voldoende gedefinieerd? Kortom, wat kunnen we er eigenlijk mee?

De diverse modellen 21st century skills zijn vergeleken. Door de CoL wordt een geactualiseerde versie van het model 21st century skills gehanteerd. Naast de vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden is hieraan ook de skill ‘zelfregulering’ toegevoegd.21stcenturyteachers.jpgMet betrekking tot het belang van 21st century skills is eerst gekeken naar wat de toekomst van werk eruit ziet. De toekomst van het werk zegt immers iets over de toekomst van onze leerlingen en studenten.

Het GEN-MODEL

Het gaat niet om het aanleren van vaardigheden maar het ons eigen maken: het moet in ons DNA gaan zitten. De CoL focust op op onderwijsgevers en onderzoekt hoe zij hen kunnen motiveren en instrueren zodat zij in staat zijn om de 21st century skills in het onderwijs te integreren (empowerment).

Video impressie CoL 21st century skills KiB 2015

Samen leren en innoveren in communities #KiB2015

Op 26 november vond tijdens Kennis in Bedrijf het SKiB1ymposium ‘Leren en innoveren in Communities en 21e eeuwse vaardigheden’ plaats.

Tijdens de plenaire start werd aan de hand van vragen via flipovers het gesprek aan gegaan over de belangrijkste 21st century skills. Daarna beschouwde spreker Daan Quakernaat in zijn keynote ‘Ga kathedralen bouwen’ aan de hand van zijn kathedralen-metafoor ons risicomijdend bestaan. De bureaucratische voorbeelden waren voor de vele aanwezigen herkenbaar en pijnlijk humoristisch.

Hij riep ons op om zoals de kathedraalbouwers van weleer alle ideeën, ook de kansloze (want dat weet je van tevoren niet) uit te proberen. Dan stort er weleens een muurtje in. Ach. Het is vallen en opstaan. Vooruitgaan is durven dromen om tot ideeën te komen en dan duizend dingen proberen. Iets moet kunnen mislukken om weer vooruit te komen. Quakernaat deelde de wereld in een zwarte en witte wereld. De zwarte wereld staat meten en controle centraal, in de witte wereld passie en creativiteit. Beide werelden zijn nodig, maar dat betekent wel communicatie tussen beide werelden (feedback loop). Blijf bouwen en wees trots op je kathedraaltje, was zijn boodschap.

Na de keynote was de formele start van het Zuyd-project Community van Communities.
In de onderwijsvisie  van Zuyd wordt communities als één van de drie pijlers voor de inrichting van ons onderwijs beschouwd. Binnen Zuyd ontstaan er meer en meer communities. Er begint draagvlak te ontstaan voor het concept en dat willen we graag ondersteunen en verder uitbouwen. De initiatiefgroep is een community gestart over het thema ‘Hoe maken we van communities binnen Zuyd een succes?’ Het is dus in feite een Community van Communities (afgekort CvC). De CvC brengt informatie over de communities bij elkaar en deelt de kennis hierover via dit blog community.community.zuyd.nl. Het gaat zowel om kennis over het wat (wat is een community), als het waarom (bijdrage van communities aan onderwijsdoelen) als over het hoe (ontwikkelstrategieën) en dat op een Zuydbrede schaal, waarbij eventueel ook experts van buiten onze instelling worden gevraagd hierin te participeren.

Video impressie van de miniconferentie tijdens KiB 2015

KIB2015 Leren en innoveren

Model_21e_eeuwse_vaardighedenHet seminar ‘Leren en Innoveren in Communities’ bij Kennis in Bedrijf (KIB) staat in het teken van 21st Century Skills. In dit seminar worden er na een spetterende inleiding diverse workshops verzorgd door diverse communities uit de domeinen Zorg en Bèta. Het volledige programma en de inschrijving voor het seminar en de workshops staat op de website van Kennis in Bedrijf (KIB).

Daan Quakernaat

Met enthousiasme en humor houdt Daan Quakernaat de deelnemers een spiegel voor over hun eigen gedrag in het gebruik van 21st Century Skills en in het bijzonder in het gebruik van ICT: Ga kathedralen bouwen!

In een aansluitende workshop wisselen leden van de Zuyd Communities uit over de 21st Century Skills in hun eigen community.

Inschrijving is gewenst voor het seminar ‘Leren en Innoveren in Communities en 21e eeuwse vaardigheden’ op 26 november 2016 vanaf 9:00u op de Zuyd locatie Nieuw Eyckholt.

151101_brochure_SymposiumKIB_def_onderwijs

Vragenlijst 21st Century Skills

In het Seminar ‘Leren en Innoveren in Communities met 21st century skills’ en in de Workshop Communities van Communities is gesproken over 21st century skills in de Zuyd communities. Help mee om deze vaardigheden uit te diepen door aan te geven wat jou bezig houdt rond 21st century skills.

enquete

Klik op de afbeelding om vier vragen te beantwoorden