Categorie archief: Blog

Community als elastiek begrip?

Ik loop de laatste tijd steeds vaker te denken aan wat nu precisie het wezenskenmerk is van een community. Dat denken van mij wordt getriggerd door allerlei gesprekken die ik meemaak. Wat mij daarin opvalt is dat community in zeer uiteenlopende betekenissen wordt gebruikt. Het gevolg daarvan is dat ik soms niet meer weet of we het nou over een community hebben of over iets anders.

Laat ik een voorbeeld geven. Ik signaleer dat in opleidingen er gesproken wordt over het inrichten van communities waar studenten dan aan innovaties gaan werken, vaak samen met mensen uit het bedrijfsleven en veelal zijn er dan ook docenten bij betrokken. Hartstikke mooi en zeer leerzaam lijkt mij voor alle betrokkenen. De vraag waar ik echter mee blijf zitten is of dit nou een community is. Vroeger noemden we dit gewoon een project. Nou ja wellicht dat de focus op innovatie er toe bijdraagt dat we dit een innovatief project noemen, maar om het community te noemen? Het gaat immers vaak om een vooraf gedefinieerd probleem waarbij vooraf bekend is hoeveel tijd er aan besteed mag worden en aan wie de resultaten worden overgedragen. Dus dat riekt nogal naar wat we vroeger project noemden. Waarom noemen we het dan nu community? Wie helpt mij om me dat duidelijk te maken?

Kick-off CoPs Social Work Sittard

Gistermiddag was de kick-off van Communities of Practice bij Social Work in Sittard. Een enerverende bijeenkomst tijdens welke partners uit werkveld, gemeente, opleiding en clientenvertegenwoordigers samen de verbinding zochten als het gaat om de transformatie in de jeugdzorg. Onder leiding van Peter Jansen en Miriam Stuijts oriënteerden de deelnemers zich op de inhoud van jeugdzorg en de werkwijze van de CoP. Het begin is gemaakt.

Sense of community

Leernetwerken, community of practice, learning communities, professionele leergemeenschapen zijn allemaal vormen van sociale structuren waarbinnen de nadruk ligt op de relaties en interacties, het kennis delen en het gezamenlijk oplossen van problemen.

In 1986 lanceerde wetenschapper David McMillan zijn definitie van de ‘Sense of Community.’ Hij is een van de eersten die het ‘groepsgevoel’ of ‘saamhorigheidsgevoel’ voorzag van concrete handvatten. Zijn theorie is de meest aanvaarde en gebruikte op het gebied van groepsvorming. Volgens hem bestaat het gevoel tot een bepaalde groep te behoren uit vier pijlers:

  • Lidmaatschap (gevoel om ergens bij te horen)
  • Invloed (gevoel om verschil te kunnen maken)
  • Behoeftebevrediging (gevoel om er iets voor terug te krijgen)
  • Emotionele band (gevoel om iets met elkaar te delen)

Communities, ook online communities gaan over verbindingen aangaan en wederzijdse communicatie. Leden kan je binden door hen te belonen. Dit zijn (meestal) geen financiële beloningen maar basale emotionele beloningen. Een goede communitymanager zal samen met ambassadeurs hiervoor zorg dragen.  Tevens realiseert een communitymanager zich dat er verschillende type deelnemers zijn waarmee je rekening dient te houden: ontwikkelaars, critici, verzamelaars, aanmelders, toeschouwers, non-actieven.

Veel communities hebben een abstract geformuleerd doel zoals ‘het delen van kennis’ of het ‘betrekken van leden’. Als overkoepelend thema is daar niks mis mee, maar als sturend principe heb je er weinig aan. Daarvoor geeft het de leden en de communitymanager te weinig sturing en houvast. Dit type community hobbelt van onderwerp naar onderwerp. Dat is makkelijk te doorbreken door het doel te specificeren. Het effect van een concreet doel is namelijk verbazingwekkend sterk.

Kimberly Ling  toonde aan dat het stellen van specifieke, uitdagende doelen voor leden, zorgt voor een toename in het aantal individuele bijdragen. Ze heeft daar een drietal verklaringen voor:

  • Een specifiek en moeilijk doel spreekt het vertouwen in eigen kunnen aan.
  • Een specifiek doel geeft informatie over de te verwachten prestatie die geleverd moet worden.
  • Bereiken van het gestelde doel zorgt voor het voldane gevoel een taak te hebben afgerond.

Opbouwen van communities kost minstens een jaar.

Community
CC BY-NC Niall Kennedy

Onderdelen van bovenstaande tekst zijn letterlijk overgenomen uit het artikel Breng je online community tot bloei met een concreet doel – Peter Staal van de website Frankwatching.

Op de website Frankwatching wordt een dossier communitymanagement aangelegd met stappenplannen, strategieën en cases.