Inspirerend samen leren en werken in communities #KiBSittard

Tijdens het Start Up event (Kennis in Bedrijf) op 3 maart in Sittard heeft de initiatiefgroep Community van Communities een rondetafelgesprek georganiseerd. Hiervoor waren een aantal ervaringsdeskundigen uitgenodigd. In een klein groepje werd onder leiding van lector Paul Hennissen een geanimeerd gesprek gevoerd over communities en wat de essentiële kenmerken zijn.

KiBSittard

Corine Castenmiller was als facilitator betrokken bij de lerende netwerken bij voormalige organisatieonderdeel ZuydPlein. Vanuit haar ervaring zag zij dat communities/netwerken sterk afhankelijk waren van een inhoudelijke expert en/of inspiratie. Daarnaast is goede facilitering belangrijk. Voor de individuele deelnemer is uiteindelijk ‘kennis halen’ essentieel, constateerde Corine.

Jeroen Veen is communicatie-adviseur bij CHILL, één van de vier expertisecentra van Zuyd. Volgens hem zijn keuzevrijheid en zichtbaar maken van resultaten essentiële kenmerken van communities. Als je deze uitgangspunten legt op de Community of Development van CHILL is het de vraag of dit ‘echte’ communities zijn. Studenten worden gekoppeld aan de beroepspraktijk en krijgen een reële opdracht waaraan een resultaatverplichting gekoppeld is. Docenten zijn als coaches betrokken in deze communities. Het verschil met projectgroepen of werkgroepen is volgens Jeroen dat de deelnemers aan de Community of Development werken op basis van gelijkwaardigheid. Hierover was het wel nodig om enige afspraken vast te leggen in een zogenaamd manifest. De thema’s die in het manifest beschreven zijn, zijn ook terug te vinden in het co-creatie-wiel.

cocreatiewiel

Corry Ehlen was ook aanwezig. Het co-creatie-wiel is een instrument, het eindresultaat van haar promotie-onderzoek. Zij gaf aan dat er verschillende redenen zijn waarom mensen bij elkaar komen.

  • De Community of Practice (of development zoals ze bij CHILL worden genoemd) zijn veelal product-/resultaatgericht. CoP’s staan dicht bij de praktijk en meestal is het doel duidelijk.
  • De lerende netwerken / learning communities gaan uit van onderling leren/ontwikkelen. De richting moet duidelijk zijn, maar einddoel hoeft niet beschreven te zijn.

Gelijkwaardigheid en relationele verbondenheid werd in beide type communities als essentiele kenmerken benoemd. Het moet ook leuk zijn om samen te zijn en te werken.

Het thema van dit Start Up event was ‘ondernemendheid’. De aanwezigen vonden ondernemendheid, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën belangrijke competentie voor deelnemers aan een community. Ondernemendheid is niet bij iedereen even sterk ontwikkeld. Het is taak van het onderwijs om dit te stimuleren en te ontwikkelen, studenten te triggeren om uit hun comfortzone te  stappen. Dit kan door studenten samen te laten werken en leren in communities.

Dank aan Abbey, Jeroen, Cor, Corine en Corry.

Het denken gaat verder … 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *